Tuesday, 30 April 2013

Choosing colours


Hello,

I thought it might be useful to write something about colours. Sometimes we struggle to match different shades. To help us with choosing the right colour scheme we can use a colour wheel. Is a great tool which shows us how to combine colours.

Witajcie,
Pomyslałam, że użytecznym może być napisanie czegos o kolorach. Czasami nie radzimy sobie zbyt dobrze z połączeniem różnych odcieni. Z pomocą może nam przyjsć koło barw. Jest swietnym narzędziem pokazującym jak dobierać do siebie kolory.

                        ________________________________________________There are a few ways to achieve harmonious interiors when choosing a colour scheme.
Istnieje kilka zasad do osiągnięcia harmonijnego kolorystycznie wnętrza.

Monochromatic
This is when we use any shade of the same colour.
Monochromatycznie
Jest to połączenie różnych odcieni tego samego koloru.Analogous
When we use colours which are next to each other on the colour wheel.
Analogowo
Kiedy używamy kolorów występujących obok siebie na kole barw.
Complementary
Using two colours opposite each other on the colour wheel.
Uzupełniająco
To połączenie dwóch kolorów występujących na kole barw naprzeciw siebie.Triad
This is a colour scheme when we use three colours equally spaced from each other on colour wheel.
Dynamicznie (po trójkącie)
To użycie trzech kolorów równo od siebie oddalonych na kole barw.
Lately it is very popular to use achromatic colour scheme, where we use blacks, whites and greys. I think those are very safe and easy to use in any interior. So if we are not sure what colour we want, we can start from whites, adding some blacks or greys, and then we can try to introduce different colour.
Also as our base we can use neutrals such us creams, beige or light browns.

Ostatnio bardzo popularne jest achromatyczne, bezbarwne użycie kolorów, czyli połączenie bieli, czerni i szarosci. Jest to łatwe i bezpieczne rozwiązanie jesli nie jestesmy pewni co do koloru jaki chcemy użyć we wnętrzu. Możemy zacząć od bieli, czerni czy szarosci, a potem stopniowo włączać jakis inny kolor.
Jako podstawy możemy również użyć kolorów neutralnych, takich jak beże, kremy czy jasne brązy.


   
                      Recently I bought a great book by Kevin McCloud about colours in interiors. The book is a guide to colours used in different periods and styles.

Kupiłam ostatnio swietną książkę Kevina McCloud'a o kolorach we wnętrzach. Książka jest przewodnikiem po kolorach używanych w różnych epokach i w różnych stylach.

Monday, 22 April 2013

Painted wardrobe

Hello,

For a while I didn't write anything about my DIY or my deco. But soon I will have for you my new painted wardrobe:) 
As much as I love wooden furniture, I also like painted wood. Today some inspiration from others.

Witam,
Przez jakis czas nie pisałam niczego o moich projektach czy mieszkaniu. Maluję jednak nowo nabytą szafę i wkrótce ją Wam pokażę:)
Kocham drewniane meble, ale lubię również malowane drewno. Dzisiaj trochę inspiracji od innych.For me is also important to make furniture's interior, many times I see lovely painted furniture, but inside they are dark and unfinished. I'm thinking to put some wallpaper inside my wardrobe.

Istotne także dla mnie jest wnętrze mebla, wiele razy widzę pięknie pomalowane meble, ale w srodku pozostają ciemne i niewykończone. Myslę o wyłożeniu mojej szafy jakąs ładną tapetą.


Wednesday, 17 April 2013

Holly Golightly apartment

Hello everyone,

Who doesn't know Holly Golightly from Breakfast at Tiffany's? Audrey Hepburn created an iconic role. Her look in the movie is the most copied style. But today not about fashion, but about interior.
The movie is from 1961 so are interiors. However, Holly's apartment suits today's as well. It is because neutral walls and simple furniture, only accessorised with some colour.

Despite that all indoor scenes were filmed in Hollywood studio and only outside scenes were taken in New York, we can still imagine Holly's apartment being there, when we look on the outside of the building.

Witajcie,

Kto nie zna Holly Golightly z Sniadania u Tiffany'ego? Audrey Hepburn stworzyła niezapomnianą postać. Jej styl w filmie jest chyba najbardziej kopiowanym stylem. Ale dzis nie o modzie, tylko o wnętrzach.
Film powstał w 1961 roku, więc i wnętrza w nim pochodza z tego okresu. Jednakże apartament Holly wpasowuje sie również w dzień dzisiejszy. Jest tak za sprawą neutralnych scian i prostych mebli, jedynie akcesoria są tu kolorowe.
Pomimo, że wszystkie sceny w apartamencie były kręcone w studio w Holywood, to nietrudno sobie wyobrazić, patrząc na zewnąrz budynku, istniejące w srodku mieszkanie Holly.
Typical New York entrance with staircase.
Typowe nowojorskie wejscie ze schodami.


Living room is accessorised with pink and purple, but not not too much, just sofa. Another statement is zebra rug. All over the place we can notice boxes and suitcases. Very fashionable in today's interiors.

Salon jest ozdobiony różem i purpurą, ale nie za dużo, tylko sofa. Kolejnym wyróżniającym sie elementem jest dywan z zebry. Wszędzie widzimy pudeła i walizki, tak bardzo modne w dzisiejszych wnętrzach.Kitchen is white and classic with touch of wood and metal.
Kuchnia jest biała i klasyczna z drewnianymi i metalowymi dodatkami.


Bedroom with classic metal bed frame and dressing table with beautifully framed mirror.
Sypialnia z klasycznym metalowym łóżkiem i toaletka z pięknie zdobionym lustrem.I always wandered how all those people fit in this apartment:)
Zawsze się dziwiłam, jak ci wszysty ludzie zmiescili się w tym apartamencie:)
Source

You can see how the apartment really looks today here


Wednesday, 10 April 2013

Harlequin

Hello everyone,

Today a new inspiration. Harlequin or diamond floor. And not just black and white tiles but beautiful painted wooden floors.
It is in my mind for a while to paint my floor in the bathroom. Particularly I like black and white diamond pattern.

Witajcie,
Dzisiaj nowa inspiracja. Podłoga ułożona w kostkę zwaną diametową lub harlekinem. I nie jakies tam czarno-białe kafelki, ale pięknie pomalowana, drewniana podłoga.
Już jakis czas chodzi za mną chęć pomalowania podłogi w łazience. Szczególnie podoba mi sie czrno biały, diamentowy wzór.Monday, 8 April 2013

Do I live a dream?

Hello everyone,

I wasn't here for a while. I promised to you and to myself to write here more regularly and more often. Unfortunately, as you know, I quited my job. I still can't find a new one. 
But do I really want a new job? No, I don't really. And it's not that I'm lazy (ok maybe I am, a little). I realised that I was living a life that I never wanted. I know, people don't have often dream job, they usually go to work to earn money so they can spend it on their hobby. Most people I know do that and they are happy. They understand that THIS IS LIFE.
Well, I don't. I never did. I envy those who can treat their jobs just like an earning money institution, allowing them to buy other things that make them happy and help to forget about work.
I tried that for several years, forgetting what was my expectation about job when I was leaving high school. I don't care about money any more. I just want to have a job which give me satisfaction. Hope is not to late. I'm quite scare right now about my future, but for sure I don't want to be a slave of a system any more!
I work on small project now, working as intern for one guy and helping him with the book he is writing. It's for free but hope it will give me some experience and confidence. So, you see I'm pretty busy now trying to find myself and make everything right:)
Take care
Anna

Witajcie,

Wiem, nie było mnie dosyć długo, szczególnie, że obiecałam pisać częściej i regularnie. Niestety, jak wiecie, rzuciłam pracę i wciąż nie mam nowej.
Czy ja jednak chcę znaleźć nową pracę? Tak naprawdę to niekoniecznie i nie, dlatego, że jestem leniwa (może troszeczkę). Zdałam sobie sprawę, że żyłam życiem, którego nigdy nie chciałam. Wiem, mało ludzi ma pracę swoich marzeń, zwykle pracują tylko po to żeby zarobić pieniądze, które potem mogą wydać na wszelkiego rodzaju hobby itp. Większość ludzi, z którymi mam do czynienia, tak właśnie postępuje i wszystko wskazuje na to, że są szczęśliwi. Zrozumieli po prostu, że TAKIE JEST ŻYCIE.
Cóż, ja nigdy nie rozumiałam i nadal nie rozumiem. Zazdroszczę tym, którzy traktują swoją pracę tylko jako źródło zarobku pozwalające im spełniać różne zachcianki, kupować rzeczy, podróżować. To pozwala im zapomnieć o pracy i być szczęśliwym.
Próbowałam tak przez wiele lat, zapominając, co było moim prawdziwym celem, kiedy opuszczałam liceum. Nie dbam więcej o pieniądze. Chciałabym tylko mieć pracę, która da mi satysfakcję (czy to źle?). Mam nadzieję, że nie jest dla mnie za późno, że wciąż jest nadzieja. Jestem przerażona, co kryje dla mnie przyszłość, ale nie chcę już być niewolnikiem systemu!
Pracuję teraz nad małym projektem, jako praktykantka dla pewnego pisarza. Liczę na zdobycie doświadczenia i pewności siebie. Jestem więc ostatnio trochę zajęta próbami odnalezienia, co chcę w życiu robić i sprawianiem, żeby wszystko dobrze się ułożyło:)

Pozdrawiam
Ania


Working;))


Something only for those who understand Polish:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...