Wednesday, 23 October 2013

New start

Dear readers,


I'd like to apologise for my long absent but I was quite busy in the last few months opening my very own business:)
Finnaly I'm there and I like to introduce you to DecoCharm. I'm working now on advertising and finding potential clients. It's not easy but I'm prepared that it might be a few months before I actually start working. However my first project is finished, an old bureau desk which I renovated for my friends and soon I'll do makeover of two guest rooms in my friend house.
I would really like to continue my blogging, also on my website I'd like to add regular posts. Hope I'll find time to that.

Thank you all for being here.

Drodzy czytelnicy,

Chciałabym przeprosić za tak długa nieobecnosć, ale w ostatnich miesiącach byłam całkiem zajeta otwieraniem własnego biznesu:)
Wreszcie mi się udało i chciałabym przedstawić wam DecoCharm. W tej chwili pracuję jeszcze nad reklamą i  szukaniem potencjalnych klientów. Nie jest łatwo, ale jestem przygotowana nawet na kilka miesięcy bez zleceń.
Zakończyłam jednak swój pierwszy projekt odnowienia starego sekretarzyka dla znajomych, a wkrótce zajmę się przemianą dwóch pokoi goscinnych dla koleżanki.
Bardzo chciałabym kontynuować pisanie na blogu, także na swojej stronie chcę podjąć się regularnego pisania bloga. Mam nadzieję, że sprostam tym zadaniom. 

Dziękuję wszystkim za obecnosć.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...